Salezjanie

Kim są Salezjanie Księdza Bosko?
My, Salezjanie Księdza Bosko (SDB), jesteśmy w Kościele kleryckim instytutem zakonnym na prawach papieskich. Nasza oficjalna nazwa brzmi: Towarzystwo św. Franciszka Salezego. Jesteśmy zgromadzeniem  czynnym,  poświęcającym  się  pracy  apostolskiej  i misyjnej.  Głównym  polem  naszej  działalności  jest  młodzież, zwłaszcza najuboższa i opuszczona. Dla jej dobra angażujemy się w dzieła wychowawcze i pastoralne, takie jak oratoria, szkoły, bursy, ośrodki młodzieżowe i powołaniowe, domy wychowawcze, wydawnictwa i wiele innych. Jest  nas  ponad  15000  i  jesteśmy  obecni  na  pięciu kontynentach  w  132  krajach  świata.  Otwarci  na  kultury krajów, w których pracujemy, staramy się je zrozumieć i przyjąć  ich  bogactwo,  aby  w  duchu  szacunku  i  pokoju głosić orędzie Ewangelii. Nasze zgromadzenie zostało założone w XIX w. we Włoszech przez św. Jana Bosko, który całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz ludzi młodych, wychowując ich na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. Kontynuujemy dzieło Księdza Bosko i jesteśmy wierni charyzmatowi, który nam przekazał: „Być dla młodzieży znakiem miłości Boga.”  Dlatego gdziekolwiek jesteśmy, za kryterium naszego działania przyjmujemy:
– potrzeby młodzieży oraz środowisk ludowych;
-pragnienie działania w jedności z Kościołem i w jego imieniu;
– pragnienie budowania bardziej sprawiedliwego i braterskiego świata w Chrystusie.