Grupa Żywego Różańca

Istotą i celem Żywego Różańca jest modlitwa różańcowa we wspólnotach zwanych potocznie różami różańcowymi. Różę różańcową stanowi grupa 20 osób; każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę Różańca, poprzedzając ją krótkim rozważaniem. W ten sposób w ciągu dnia zostaje odmówiony przez wszystkich członków danej róży cały Różaniec.

We wspólnocie Żywego Różańca może się modlić każdy: dziecko i dorosły, mężczyźni i kobiety. W naszej parafii jest kilkanaście róż różańcowych. Wspierają one modlitwą działania misyjne Kościoła, modlą się o pokój, nawrócenie grzeszników, za Ojca Świętego, a także w aktualnych intencjach polecanych przez Kościół.

W naszej parafii jest osiem grup żeńskich, jedna grupa męska i jedna grupa ministrantów.