Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

W dn. 3 listopada 2022 r. dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego została przy naszej parafii utworzona Specjalistyczna Poradnia Rodzinna. Porady w Poradni są bezpłatne. 
Poradnia jest współfinansowana w 2024 ze środków Gminy Środa Śląska:
a) Zadanie pn. „Profilaktyka – narkomania” jest współfinansowane ze środków Gminy Środa Śląska w           wysokości 24.850 złotych, co stanowi 85,95% wartości całego zadania.
b) Zadanie pn. „Profilaktyka – alkoholizm” jest współfinansowane ze środków Gminy Środa Śląska w            wysokości 24.910 złotych, co stanowi 84,98% wartości całego zadania.
Oprócz konsultacji ze specjalistami organizowane są liczne warsztaty.
Rejestracja odbywa się telefonicznie lub SMS: 691851473
Mail do Poradni: poradnia.srodaslaska@gmail.com