Historia parafii

Od najdawniejszych czasów przez Śląsk przebiegały ważne szlaki handlowe, łączące Europę wschodnią z zachodnią. Przy jednym z takich szlaków, już w XII w. powstałą osada targowa o nazwie „Środa”, nazwę swą zawdzięczała targom odbywanym tutaj w każdą środę tygodnia.

Na przełomie XII i XIII w. wybudowano w Środzie w stylu romańskim kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła. W 1248 r. w czasie walk między synami Henryka Pobożnego, kościół spłonął. Z końcem XIII w. odbudowano nawę główna kościoła. W latach 1220-1232 wybudowano szpital dla trędowatych wraz z kościółkiem Najświętszej Maryi Panny przy ul. Legnickiej. Około 1253 r. przybyli do Środy franciszkanie, którzy wybudowali drewniany klasztor i kościół pod wezwaniem św. Krzyża.

W latach 1378-1388 przebudowano romański kościół św. Andrzeja. Na pokrycie kosztów proboszcz sprzedał należącą do parafii wieś Popowice. Wystarczyło to tylko na przebudowę w stylu gotyckim prezbiterium kościoła. Czternaście lat po przebudowie zakończono budowę wieży dzwonniczej. W XVI w. po wystąpieniach Lutra w Środzie wielu mieszkańców stawało się gorliwymi zwolennikami jego nauki. Kościół św. Andrzeja został przejęty przez ewangelików. W drugiej połowie XVII w. po wojnie trzydziestoletniej kościół św. Andrzeja z powrotem wrócił na stałe w ręce katolików.

Po II wojnie światowej w 1950 r. przybyli do Środy Śląskiej Salezjanie, którzy zajmują się duszpasterstwem do dnia dzisiejszego. W 1985 r. ukończono budowę domu salezjańskiego – plebanię przy ul. Kolejowej. W jej pomieszczeniach mieści się Oratorium ks. Bosko, które zajmuje się wychowaniem dzieci i młodzieży. Dnia 28 czerwca 1993 r. nastąpił podział parafii, w wyniku którego oprócz parafii pw. św. Andrzeja powstała parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Dotychczasowymi proboszczami ze Zgromadzenia Salezjańskiego byli: ks. Stanisław Garecki (1950-1957), ks. Jan Duniec (1957-1966), ks. Franciszek Cyroń (1966-1972), ks. Stanisław Madej (1972-1978), ks. Stanisław Walczak (1978-1984), ks. Antoni Staszewski (1984-1990), ks. Stanisław Mędrala (1990-1996), ks. Stanisław Łobodziec (1996-2002), ks. Edward Postawa (2002-2011), ks. Wiesław Pindel (2011-2020).

Od 1 sierpnia 2020 r. proboszczem parafii pw. w. Andrzeja Apostoła jest ks. Marcin Kozyra.