Wspólnota „Winnica Pana”

Wspólnota „Winnica Pana”, która włącza się w doświadczenie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, powstała w grudniu 2020 roku. Był to owoc Seminarium Odnowy w Duchu Świętym w którym uczestniczyło 22 osoby. Seminarium prowadził proboszcz parafii ks. Marcin Kozyra z animatorami z Salezjańskiej Wspólnoty Rodzin „Nazaret” z Lubina.

Grupa modlitewna spotyka się co tydzień we wtorek o godz. 18.45 na spotkaniu, które ma najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga, słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się też charyzmaty Ducha Świętego.

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana też Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Ruch Charyzmatyczny opiera się na złożeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowani charyzmatami, którzy służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wiele ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujący dzięki niej swoje miejsce w Kościele i w świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Marcin Kozyra.