Pierwsza Komunia Święta

Program przygotowania do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej w roku szkolnym 2023/2024

 1. Rodzice, pragnący by ich dziecko przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, wypełniają „Formularz zgłoszenia” i dostarczają go do Siostry
  Agnieszki Wróbel – do 15 października 2023 r.
 2. Raz w miesiącu w kościele (poniedziałek godz. 18.45) będą odbywały się spotkania formacyjno-modlitewne dla Rodziców. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi katechetami. To oni przygotowują swoje dziecko do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej przebywając z nimi każdego dnia, dając świadectwo wiary i przykład dobrego życia. Terminy spotkań z Rodzicami będą podawane na bieżąco przez ogłoszenia parafialne i maile.
 3. Jednym z głównych zadań programu katechezy szkolnej jest przygotowywanie dzieci do sakramentów świętych. W trzeciej klasie szkoły podstawowej dzieci są przygotowywane bezpośrednio do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Pełne przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje udział dziecka w katechezie szkolnej od pierwszej klasy.
 4. Dziecko powinno systematycznie uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej oraz nabożeństwach związanych z rokiem liturgicznym (różaniec, Droga Krzyżowa, nabożeństwa majowe itp.)
 5. Katecheza parafialna przygotowująca do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii ma charakter duchowy, dlatego dziecko powinno systematycznie uczestniczyć spotkaniach w kościele (8 spotkań). Terminy spotkań dla dzieci będą podawane na bieżąco przez ogłoszenia parafialne i maile.
 6. Jeśli dziecko nie było chrzczone w naszej parafii, należy udać się do parafii, gdzie odbył się chrzest dziecka i uzyskać wyciąg z aktu chrztu i dostarczyć go do s. Agnieszki Wróbel – do 30 listopada 2023 r. Wyciąg z aktu chrztu jest koniecznym dokumentem, by dziecko mogło przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej.
 7. Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w strojach liturgicznych.
 8. Podczas niedzielnych mszach św. o godz. 10.30, w wyznaczonych terminach, będzie odbywać się poświęcenie i wręczenie dzieciom książeczek, medalików, różańców i świec. Książeczki zakupione przez parafię, a medaliki, różańce i świece zakupują rodzice.
 9. Inne kwestie związane z przebiegiem prób przed uroczystością, szczegółowym przebiegiem uroczystości, przygotowaniem świątyni do uroczystości, dokumentowaniem uroczystości, kosztami związanymi z organizacją uroczystości – będą omówione na kolejnych spotkaniach bądź w formie komunikatów.
 10. W przygotowaniu dzieci bardzo ważna jest współpraca rodziców, szkoły (nauczyciele religii) i parafii. Dla dobrej współpracy bardzo istotny jest kontakt i dobra komunikacja przez np. spotkania w kościele, stronę internetową parafii, rozmowy indywidualne czy maile. Bardzo prosimy i zachęcamy do Rodziców do kontaktu.