Pierwsza Komunia Święta

Program przygotowania do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej w roku szkolnym 2020/2021

  1. Rodzice, pragnący by ich dziecko przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, wypełniają „Formularz zgłoszenia” i dostarczają go do s. Jadwigi Cieślickiej – do 15 października 2020 r.
  2. Raz w miesiącu w kościele (poniedziałek godz. 18.45) będą odbywały się spotkania formacyjno-modlitewne dla Rodziców. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi katechetami.To oni przygotowują swoje dziecko do sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej przebywając z nimi każdego dnia, dając świadectwo wiary i przykład dobrego życia. Terminy spotkań: 19 października 2020, 16 listopada 2020, 14 grudnia 2020, 18 stycznia 2021, 22 lutego 2021, 15 marca 2021, 19 kwietnia 2021.
  3. Jednym z głównych zadań programu katechezy szkolnej jest przygotowywanie dzieci do sakramentów świętych. W trzeciej klasie szkoły podstawowej dzieci są przygotowywane bezpośrednio do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Pełne przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje udział dziecka w katechezie szkolnej od pierwszej klasy.
  4. Dzieci z rodzicami uczestniczą systematycznie we Mszy św. w niedziele i uroczystości. Rodzice powinni dokładać starań, by ich dziecko mogło uczestniczyć we Mszy św.
  5. W ramach przygotowania dzieci uczestniczą też w nabożeństwach w roku liturgicznym (różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa).
  6. Jeśli dziecko nie było chrzczone w naszej parafii, należy udać się do parafii, gdzie odbył się chrzest dziecka i uzyskać wyciąg z aktu chrztu i dostarczyć go do s. Jadwigi Cieślickiej – do 30 listopada 2020 r. Wyciąg z aktu chrztu jest koniecznym dokumentem, by dziecko mogło przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej.
  7. Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w strojach liturgicznych.
  8. Podczas niedzielnych mszach św. o godz. 10.30, w wyznaczonych terminach, będzie odbywać się poświęcenie i wręczenie dzieciom książeczek, medalików, różańców i świec. Książeczki zakupione przez parafię, a medaliki, różańce i świece zakupują rodzice.
  9. Inne kwestie związane z przebiegiem prób przed uroczystością, szczegółowym przebiegiem uroczystości, przygotowaniem świątyni do uroczystości, dokumentowaniem uroczystości, kosztami związanymi z organizacją uroczystości – będą omówione na kolejnych spotkaniach bądź w formie komunikatów.
  10. W przygotowaniu dzieci bardzo ważna jest współpraca rodziców, szkoły (nauczyciele religii) i parafii. Dla dobrej współpracy bardzo istotny jest kontakt i dobra komunikacja przez np. spotkania w kościele, stronę internetową parafii, rozmowy indywidulane czy maile. Bardzo prosimy i zachęcamy do Rodziców do kontaktu.