Chrzest święty

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego chrzest i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów” /KKK 1213/

Chrzest udzielany jest w II i IV niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 12.00.

Około dwóch tygodni przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectem ślubu kościelnego /jeśl był poza parafią zamieszkania/ oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Sakrament chrztu świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. /drugą i czwartą niedzielę/ o godz. 12.00. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:
– ukończyli 16. rok życia
– przyjęli Sakrament pokuty, Eucharystii i Bierzmowania
– są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.