Adoracja w środy i czwartki

W każdą środę w godz. 20.00-21.00  i każdy czwartek w godz. 7.30 -18.00 w kościele parafialnym odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja eucharystyczna to oddanie Bogu naszego czasu, by On sam mógł działać w życiu naszym i innych ludzi. Adoracja jest aktem miłości. W adoracji dialog miłości pomiędzy Bogiem a człowiekiem nie ma granic. W czasie adoracji Bóg patrzy na nas z miłością, a my odpowiadamy swoim spojrzeniem miłości.