Bierzmowanie

„Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285)

Do sakramentu bierzmowania przystępują uczniowie klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej, którzy mieszkają na terenie naszej parafii. Kandydaci zgłaszają się w siódmej klasie szkoły podstawowej n apoczątku roku skzolnego. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:
– Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy świętej
– Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednanie
– Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – zgodnie z ustaleniami dla danego roku przygotowań
– Uczestniczenie w nabożeństwach i spotkaniach modlitewnych