Msza św. z adoracją i modlitwą o uzdrowienie

Msza św. i adoracja z modlitwą o uzdrowienie jest spotkaniem z żywym Bogiem. Eucharystia to zmartwychwstały i żywy Jezus, który złożył ofiarę z siebie za wszystkich ludzi, a moc tej ofiary rozciąga się na wszystkie czasy i każdego człowieka. Każda Msza św. jest spotkaniem z Bogiem, który zbawia, uzdrawia i uwalnia. Jezus wychodzi nam na spotkanie, aby nam objawić miłość Bożą. Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała to jedna z szeroko pojętej modlitwy wstawienniczej, w której kapłan modli się za wiernych konkretnych intencjach. Kapłan posługujący się modlitwą o uzdrowienie ma pomóc otworzyć się nam na uzdrawiające działanie Ducha Świętego, pozwala również odnaleźć odpowiednie słowa, aby wyrazić Bogu naszą wdzięczność i uwielbienie, by również skierować do Niego błagalną prośbę.

W naszym kościele msza św. i adoracja z modlitwą o uzdrowienie jest sprawowana w III sobotę miesiąca o godz. 18.00. Nabożeństwo prowadzi proboszcz parafii – ks. Marcin Kozyra.