Adoracja dla kobiet

Raz w miesiącu w piątek w godz. 20.00-21.00 gromadzą się kobiety w kościele pw. Narodzenia NMP przy ul. Legnickiej na Adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to czas uwielbienia Jezus i wołania do Niego: „Ukaż mi, Panie, swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos”. Jest to to także czas słuchania Jezusa, który mówi: „Cała Piękna jesteś przyjaciółko Moja”.