Kurs przedmałżeński

Kurs przedmałżeński jest formą 10-tygodniowego przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa. Celem nauk przedmałżeńskich jest m. in. przygotowanie narzeczonych do odpowiedzialnej roli przyszłych małżonków i rodziców zgodnie z duchem chrześcijańskim, zaznajomienie ich z metodami naturalnego planowania rodziny oraz kształtowanie odpowiednich postaw moralnych, religijnych i społecznych. Tematyka kursu ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z małżeństwem i rodziną oraz wzmocnienie relacji z Bogiem. Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim, które jest jednym z dokumentów wymaganych do zawarcia sakramentu małżeństwa.

W  2024 r.  nie jest planowany w naszej parafii kurs przedmałżeński.