8 sierpnia 2023

Zapraszamy do Poradni Rodzinnej od września

Po okresie wakacyjnym, od początku września tego roku, wznawia swoją działalność Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy naszej parafii. W Poradni jest udzielana pomoc rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej przez porady indywidualne specjalistów oraz przez profilaktyczno-edukacyjne warsztaty. Pomieszczenie przeznaczone do spotkań ze specjalistami (psycholog, psychoterapeuta, pedagog, doradca życia rodzinnego) znajduje się w domu parafialnym (ul. Kolejowa 2) przy kancelarii parafialnej. Porady w Poradni są bezpłatne.

Poradnia jest współfinansowana ze środków Gminy Środa Śląska. W dniu 20 kwietnia br. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Profilaktyka – alkoholizm”. Gmina Środa Śląska przeznaczyła na to zadanie kwotę w wysokości 16.840 złotych, co stanowi 73,09% wartości całego zadania. Część tego zadania będzie realizowana w pomieszczeniach Centrum NGO w Środzie Śląskiej. Od września br. w pomieszczeniu Centrum NGO będą udzielane będzie można się spotkać z mediatorem, prawnikiem i terapeutą uzależnień, a także będzie warsztat o wzmacnianiu poczucia wartości.

Rejestracja do specjalistów (od września) będzie odbywać się tylko telefonicznie lub SMS: 691851473.