30 grudnia 2023

Sprawozdanie ks. Proboszcza za rok 2023

SPRAWOZDANIE KS. MARCINA KOZYRY SDB – PROBOSZCZA PARAFII – NA ZAKOŃCZENIE 2023 ROKU

 Drodzy Siostry i Bracia

Przeżywamy dzisiaj ostatni dzień 2023 roku. Wszystkie wydarzenia kończącego się roku zawierzamy Bożemu Miłosierdziu, a z pełną ufnością i wiarą w Bożą Opatrzność powierzamy Bogu rok 2024.

Wspólnota parafialna liczy ok. 5990 osób (w tym 5324 mieszka w Środzie Śląskiej) 

 • Parafia liczy ok. 2440 rodzin. W tym roku wizyta duszpasterska odbyła się na indywidualne zaproszenie rodziny. Około 21% wszystkich rodzin z parafii przyjęło kapłana do swojego domu czy mieszkania.
 • We Mszy św. niedzielnej (dane z niedzieli dominicantes – 22.10.2023 r.) uczestniczyło 1138 wiernych – co stanowi 19 % zamieszkujących parafię. Do Komunii św. przystąpiło 580 wiernych – co stanowi 51% uczestniczących we Mszy św.
 • Do parafii przynależą dwie wioski: Jastrzębce i Ogrodnica, gdzie znajdują się także kaplice w których odprawiane są Msze św. i nabożeństwa.
 • Na terenie parafii znajduje się dom zakonny Sióstr Salezjanek.

Posługę duszpasterską w parafii w tym roku pełnili następujący kapłani: 

 • Marcin Kozyra – proboszcz parafii, dyrektor domu zakonnego, dyrektor Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
 • Paweł Figura – kierownik Oratorium, ekonom domu zakonnego, opiekun SSW
 • Paweł Gulka – katecheta i opiekun Służby Liturgicznej, wiceprezes Salos „Olimpia”
 • Marek Siwek – wikariusz parafii
 • Ludwik Graf – duszpasterz
 • Marian Gorący – duszpasterz (od VIII 2023)

Posługa sakramentalna, modlitewna, apostolska i posługa Słowa 

 • W każdą niedzielę w kościele parafialnym sprawowanych jest pięć Mszy św.: godz. 7.00, godz. 9.00, godz. 10.30, godz. 12.00 i godz. 18.00.
 • Msze św. w niedziele są sprawowane również w kościele pomocniczym pw. Narodzenia NMP przy ul. Legnickiej, w kaplicach w Jastrzębcach i Ogrodnicy oraz w kaplicy zakonnej Sióstr Salezjanek.
 • W dni powszednie Msza św. sprawowana jest rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00 oraz w kaplicy Sióstr Salezjanek.
 • W kościele pomocniczym pw. Narodzenia NMP w każdą niedzielę i święta, Mszę św. sprawują katolicy z obrządku greckokatolickiego.
 • W I niedzielę miesiąca jest odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 15.00-16.00.
 • W zależności od okresu liturgicznego odprawiane są różne nabożeństwa: różańcowe, wypominki za zmarłych, majowe, czerwcowe, Droga Krzyżowa, Droga Światła (w okresie wielkanocnym), Gorzkie Żale oraz nabożeństwa związane z naszymi uroczystościami.
 • Sakrament pojednania sprawowany jest w dni powszednie oraz w niedziele podczas każdej Mszy św. Z tego sakramentu pokuty w naszym kościele parafialnym regularnie korzysta wielu mieszkańców z okolicznych parafii.
 • W każdy czwartek o godz. 17.50 jest odmawiana Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
 • W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 17.15 jest odprawiane nabożeństwo: rozważanie tajemnicy różańca z Pisma św., różaniec i Msza św.
 • W każdy 13 dzień miesiąca jest odprawiane Nabożeństwo Fatimskie: w miesiącach od maja do października z procesją różańcową wokół kościoła
 • W pierwszy czwartek i piątek miesiąca w kaplicach filialnych w Jastrzębcach i Ogrodnicy sprawowana jest spowiedź i odprawiana Msza św.
 • W III sobotę miesiąca w kościele parafialnym jest odprawiana msza św. a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą wstawienniczą.
 • Raz w miesiącu w roku 2023 była odprawiana msza św. dla kobiet w kościele przy ul. Legnickiej.
 • Raz na dwa miesiące w roku 2023 była odprawiana msza św. dla mężczyzn w kościele przy ul. Legnickiej.
 • W kościele parafialnym w każdą środę od godz. 20.00 do 21.00 i w każdy czwartek od godz. 7.30 do 18.00 odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • Od czerwca 2023 r. w każdy I piątek miesiąca w godz. 16.15-17.00 odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci i ich rodziców.
 • Sakrament chrztu św. był udzielany jest przeważnie w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00. W mijającym roku zostało ochrzczonych 38 dzieci.
 • 7 czerwca br. 49 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania.
 • W niedzielę 21 maja na mszach św. o godz. 10.00 i 12.00 58 dzieci z klasy III szkoły podstawowej przyjęło Pierwszą Komunię św.
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa obecnie dwa lata w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej. W klasie 7 jest 41 kandydatów do bierzmowania, a w klasie 8 jest ich 25.
 • Od października 2023 r. sześcioro dzieci w wieku 5-7 lat przygotowuje się przy współpracy z rodzicami do sakramentu pojednania i Komunii św. (wczesna Komunia św.)
 • Dwa razy w miesiącu w piątek o godz. 19.00 w kościele parafialnym na modlitwie gromadzi się młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.
 • Na terenie naszej parafii znajduje Powiatowy Zespół Szkół nr 2, w którym katechizuje ks. Paweł Gulka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz trzy przedszkola, w tym Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek.
 • W każdy I piątek miesiąca w godzinach przedpołudniowych odwiedzamy około 30 chorych z posługą sakramentalną.

W parafii działają następujące grupy duszpasterskie: 

 • Rada Parafialna (21 członków), której członkowie spotykają się raz na kwartał w celu omówienia spraw duszpasterskich i ekonomicznych parafii.
 • Wspólnota Salezjanów Współpracowników – liczy 52 osób
 • Wspólnota modlitewna „Winnica Pana” – liczy 43 osoby.
 • Oratorium z różnymi grupami zainteresowań i formacją (ilość dzieci – 30; ilość młodzieży – 55;  grupy: Cruxozaury – 18+, Crux – młodzież LO, Cruxiki – 6-8 klasy podstawowe, Szkółka Crux 4-6 Szkoły podstawowe)
 • Liturgiczna Służba – liczy aktualnie: ministranci (40 osób),  lektorzy oraz seniorzy (15 osób),
 • Schola dziecięca „Canti Cuori” prowadzona przez s. Agnieszkę Wróbel – liczy 18 dzieci.
 • Schola „Jubilate Deo” prowadzona przez p. Martę Wilczyńską – liczy 20 osób
 • Żywy Różaniec – VI Róż Żeńskich i I Męska w kościele parafialnym i dwie róże przy kaplicach filialnych
 • Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa – 7 osób
 • Apostolstwo Dobrej Śmierci – 7 osób
 • Koło Przyjaciół Radia Maryja – 9 osób
 • Cztery kręgi (10 osób/rodzin w każdym) w ramach Apostolatu Pielgrzymującej Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej z Szensztatu

Serdecznie dziękuję opiekunom tych grup i liderom za zaangażowanie, pracę i troskę o wzrost i jakość życia duchowego oraz wszelkiego rodzaju podejmowaną działalność apostolską.

Wydarzenie wychowawcze, ewangelizacyjne, formacyjne i kulturalne 

 • W dn. 5-8 marca odbyły się wielkopostne rekolekcje parafialne, dla dorosłych, dzieci i młodzieży, które poprowadził ks. dr Marek Dziewiecki.
 • W dn. 14-16 grudnia br. odbyły się w parafii adwentowe dni skupienia dla dorosłych i młodzieży, które poprowadził ks. Paweł Figura i ks. Marcin Kozyra.
 • 6 stycznia br. we współpracy z Gminą Środa Śląska był zorganizowany na ulicach miasta i w Rynku VII Orszak Trzech Króli.
 • Paweł Figura razem z animatorami prowadził Oratorium (otwarte w tygodniu dla dzieci, z licznymi propozycjami dla dzieci i grupami formacyjnymi). Ks. Paweł Figura i ks. Paweł Gulka organizowali w czasie ferii zimowych i wakacji:

– półkolonie zimowe dla dzieci w Środzie Śląskiej (93 uczestników),

– półkolonie letnie dla dzieci w Środzie Śląskiej (95 uczestników),

– rekolekcje młodzieżowe w Kutnie (33 uczestników),

– wyjazd ministrantów i lektorów do Kudowy Zdrój (15 uczestników),

– wyjazd integracyjny dla młodzieży z Oratorium do Pieszyc (27 uczestników),

– wczasorekolekcje dla rodzin w Przesiece (110 uczestników),

– spotkanie młodzieży z Inspektorii Wrocławskiej „Non Stop Bosco” w Szklarach Górnych (33 uczestników).

 • Młodzież z Oratorium spotykała się w kościele na adoracji w piątki o godz. 19.00, animowała liturgię mszy św. w środy i czwartki, brała udział w nocach filmowych, FSM-ach, Oratoriadach, w sierpniowym spotkaniu młodzieży z Inspektorii Wrocławskiej.
 • Ministranci i lektorzy brali udział w dniu skupienia, rodzinnym spływie kajakowym oraz rozgrywkach sportowych mini-PiM oraz w PiM-ie w Twardogórze, gdzie zajęli
  1 miejsce.
 • W styczniu 2023 r. Salos „Olimpia” wznowiła swą działalność wychowawczą przez sport. Zajęcia rekreacyjno-sportowe: piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka. odbywają się dla chłopców w dziewcząt w wieku 9-14 lat w hali OSiR przy ul. 1-go Maja. Dzięki pracy 6 trenerów regularnie w zajęciach bierze udział 60 dzieci. Dzieci z trenerami brali udział w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, które odbyły się w Kielcach we wrześniu 2023 r.
 • ks. Marcin Kozyra zorganizował weekendowe rekolekcje

– dla mężczyzn w Krzydlinie Małej w dn. 17-18 marca br.: 24 uczestników

– dla kobiet w Krzydlinie Małej w dn. 5-6 maja br.: 28 uczestników

– dla wspólnoty Winnica Pana w Janicach w dn. 30 czerwca-2 lipca br.: 22 uczestników

– dla kobiet w Krzydlinie Małej dn. 29-30 września br.: 31 uczestników

– dla wspólnoty Winnica Pana w Marianówce w dn. 18-19 listopada br.: 20 uczestników

 • W 2023 roku przez Specjalistyczną Poradnię Rodzinną przy naszej parafii były realizowane zadania pn. „Profilaktyka – narkomania” i „Profilaktyka – alkoholizm”, współfinansowane ze środków Gminy Środa Śląska. Na pierwsze Gmina przeznaczyła 21.000 złotych, co stanowiło 69,53% wartości całego zadania, a na drugie 16.840 złotych, co stanowiło 73,09% wartości całego zadania. W Poradni odbyło się w tym roku 482 spotkania indywidualne z osobami prowadzone przez psychoterapeutów, psychologa, pedagoga, mediatora, doradców życia rodzinnego, terapeutę uzależnień, prawnika i duszpasterza oraz pięć warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych. W Poradni powstał też Klub Mamy, w którym raz na dwa tygodnie mamy ze swoimi dziećmi spotykają się ze specjalistami.
 • Nasza parafia, dzięki zaangażowaniu osób ze wspólnoty „Winnica Pana”, zorganizowała w Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej w dn. 21-22 stycznia 2023 r. rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadził O. Antonello Cadeddu z Brazylii. Wzięło w nich udział 210 uczestników.
 • Nasza parafia, dzięki zaangażowaniu osób ze wspólnoty „Winnica Pana”, zorganizowała w kościele parafialnym w dn. 14-15 lipca 2023 r. rekolekcje ewangelizacyjne, które poprowadził O. John Bashobora z Ugandy. Wzięło w nich udział 540 uczestników z całej Polski.
 • Parafia zorganizowała dwie zagraniczne pielgrzymki parafialne

– do Ziemi Świętej w dniach 10-17 lutego 2023 r. (50 uczestników)

– do Medjugorje w dniach 6-14 października 2023 r. (46 uczestników)

 • W pielgrzymce do Trzebnicy 21 października br. uczestniczyło ok. 95 osób
 • W Drodze Marii Magdaleny w dn. 9 kwietnia br. wzięło udział 70 kobiet
 • W Nocnej Drodze Krzyżowej Mężczyzn w dn. 31 marca-1 kwietnia br. wzięło udział 48 uczestników
 • Od października 2023 r. odbywały się w sali konferencyjnej raz na dwa tygodnie w czwartek w godz. 19.00-20.00 spotkania biblijne prowadzone przez ks. Pawła Figurę
 • Od września do listopada 2023 r. przez osiem kolejnych poniedziałków w godz. 19.00-21.00 odbywały się w sali konferencyjnej spotkania w ramach Seminarium Odnowy Wiary prowadzone przez osoby ze wspólnoty „Winnica Pana”, w którym uczestniczyło 18 osób.
 • W domu parafialnym odbyły się:

– Kurs ewangelizacyjny Emaus w dn. 7-9 października br.: 28 uczestników

– Warsztaty Uwielbienia w dn. 1-3 grudnia br.: 40 uczestników

– Warsztaty dla Ojców w dn. 8-9 grudnia br.: 13 uczestników

Dane statystyczne parafii  w 2023 roku: 

 • 38 dzieci zostało ochrzczonych
 • 58 dzieci klas III przystąpiło do Pierwszej Komunii św.
 • 49 osób przyjęło sakrament bierzmowania
 • 2 pary zawarły sakramentalny związek małżeński
 • 80 osób Bóg powołał do wieczności.

W mijającym roku 2023 wykonano potrzebne inwestycje w kościołach i w domu parafialnym: 

 • Dokonano renowacji ambony w kościele parafialnym (II etap-zakończenie prac). Otrzymaliśmy dotację na ten cel z Gminy Środa Śląska w kwocie 50000 zł.,
 • Zakończono I etap renowacji obrazu „Ukrzyżowanie” do kościoła parafialnego
 • Zakończono I etap renowacji dachu kościoła Narodzenia NMP przy ul. Legnickiej (dach nad zakrystią, prezbiterium i absydą)
 • Zakończono I etap zrobienia ołtarza i namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego do kościoła parafialnego
 • Dokonano namalowania obrazów Maryi Wspomożycielki Wiernych i ks. Bosko do kościoła parafialnego
 • Dokonano nastrojenia i naprawy organów
 • Wykonano nowe oświetlenie bocznych ołtarzy, obrazów i ambony w kościele parafialnym
 • Dokonano wycięcia i posadzenia nowych krzaków wokół figury Maryi przy kościele parafialnym
 • Dokonano wymiany reflektorów w kościele przy ul. Legnickiej
 • We współpracy z Gminą Środa Śląska ponownie otwarto dla zwiedzających wieżę przy kościele parafialnym
 • Z pieniędzy Gminy Środa Śląska zostały zdjęte i zamontowane nowe tablice na płocie przy ul. Legnickiej
 • Wykonano przegląd budowlany (coroczny i pięcioletni): domu parafialnego, kościoła parafialnego, kościoła pw. Narodzenia NMP, wieży przy kościele wraz z pracami elektrycznymi.

Parafia nie posiada żadnych zadłużeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Stan materialny parafii, dzięki ofiarności Parafian, uważam za bardzo dobry. Z całego serca dziękuję za składane na rzecz parafii i prowadzonych przez tutejszą wspólnotę zakonną i parafię dzieł ofiary oraz wszelkie ofiary na potrzeby Kościoła, biednych, potrzebujących pomocy i wsparcia, znajdujących się z różnego powodu trudnościach.

W nowym roku 2024 planujemy w parafii:

 • Dokończenie renowacji obrazu „Ukrzyżowanie” do kościoła parafialnego (II etap – zakończenie prac),
 • Dalszy etap renowacji dachu kościoła Narodzenia NMP przy ul. Legnickiej (dach nad nawą główną, wieżyczka i elewacja) z dotacji w ramach Polskiego Ładu dla Zabytków dla Gminy Środa Śląska w kwocie 777000 zł
 • Dokończenie ołtarza i namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego do kościoła parafialnego (II etap – zakończenie prac),
 • Termomodernizację domu parafialnego wg projektu z 2019 r. z otrzymanej dotacji na to zadanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 612452,00 zł (wkład własny z pieniędzy parafii: 61246,00 zł) 

Na koniec pragnę serdecznie wszystkim podziękować:

 • Wam, Drodzy Parafianie za to, że modlitwą, cierpieniem i ofiarami budujecie wraz z nami, Duszpasterzami, Parafię w wymiarze duchowym i materialnym, a szanownym Gościom, że nam w tym pomagacie i czujecie się związani z naszą parafią i salezjanami,
 • Dziękuję wszystkim Kapłanom – moim Współbraciom – za salezjańską i duszpasterską posługę pośród dzieci, młodzieży i dorosłych, za posługę sakramentalną, przepowiadanie Słowa Bożego, prowadzenie Oratorium i katechizację, opiekę i formację różnych grup, budowanie wspólnoty zakonnej;
 • Dziękuję wspólnocie Sióstr Salezjanek za świadectwo życia konsekrowanego, modlitwę w intencji naszej parafii, współpracę na polu duszpasterskim i wychowawczym oraz wspólną z nami modlitwę;
 • Dziękuję Radzie Parafialnej, wszystkim grupom modlitewnym i formacyjnym, zwłaszcza Salezjanom Współpracowników i Winnicy Pana, młodzieży z Oratorium, Liturgicznej Służbie, scholii „Jubilate Deo”, scholii dziecięcej „Canta Cuori”, p. organiście Marcinowi Malinowskiemu za zaangażowanie dla dobra naszej parafii i sprawowanej liturgii w kościele,
 • Dziękuję za zaangażowanie i włożony trud pracownikom Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i trenerom Salos Olimpia.
 • Dziękuję wszystkim zaangażowanym w codzienną troskę o kościół. Dziękuję Paniom dbającym o nasz kościół i teren wokół niego, osobom opiekującym się kaplicami w Ogrodnicy, Jastrzębcach i kościołem przy ul. Legnickiej, dziękuję za ich oddanie, zaangażowanie oraz ofiarną i pełną poświęcenia pracę.

Na koniec, jeśli kogoś z Was – Drodzy Parafianie, Goście – z ludzkiej ułomności, ja czy też moi Współbracia zawiedliśmy, uraziliśmy, to ze szczerego serca przepraszam. Wszystkich zapraszam do owocnej współpracy dla dobra naszej parafii i całego Kościoła.

Drodzy Parafianie i Goście!

Wkraczamy w Nowy Rok 2024. Niech błogosławieństwo Boże i Chrystusowy pokój towarzyszą Wam i Waszym rodzinom przez wszystkie dni nowego roku kalendarzowego. Maryja Wspomożycielka Wiernych, niech Was otoczy płaszczem swej macierzyńskiej opieki oraz wyprasza u Boga potrzebne łaski i dary. Budujmy dalej wspólnie w naszej parafii wspólnotę żywego Kościoła dzięki naszemu zaangażowaniu apostolskiemu, świadectwie życia chrześcijańskiego, modlitwom i codziennej wierności Chrystusowi.