1 stycznia 2022

Sprawozdanie ks. Proboszcza za rok 2021

SPRAWOZDANIE KS. MARCINA KOZYRY SDB – PROBOSZCZA PARAFII – NA ZAKOŃCZENIE 2021 ROKU

Drodzy Siostry i Bracia

 

 • Przeżywamy dzisiaj ostatni dzień 2021 roku. Żegnamy Stary Rok, a za kilka godzin będziemy witać Nowy Rok 2022. W ciągu tego czasu, w naszym życiu splatały się ze sobą wydarzenia, które budziły radość w sercu, ale i takie, które powodowały smutek, a może i wycisnęły nie jedną łzę. Dla wielu był to rok szczęśliwy: rok narodzin dziecka, zawarcia sakramentu małżeństwa, znalezienia pracy czy mieszkania, rok zdobycia życiowych sukcesów i doświadczeń. Ale dla wielu był to rok naznaczony cierpieniem  i smutkiem: szczególnie dla tych, którzy musieli pożegnać najbliższych odchodzących do Domu Pana.
 • W Kościele w tym roku przeżywaliśmy Rok Św. Józefa i Rok Rodziny Amoris Leatitia, które pomagały nam w uświadomieniu kluczowej roli ojca w rodzinie i były zaproszeniem do pogłębiania więzi rodzinnych i małżeńskich.
 • W skali światowej był to kolejny rok trwania pandemii i wszystkich związanych z tym obostrzeń i trudności, które wpływały także na życie Kościoła, na praktykowanie wiary w naszej parafii.
 • Wszystkie wydarzenia kończącego się roku zawierzamy Bożemu Miłosierdziu,
  z pełną ufności wiarą w Bożą Opatrzność. Przychodzimy dzisiaj zakończyć rok 2021 w Kościele, bo wiemy, że wszystko jest w rękach Boga.

Wspólnota parafialna liczy ok. 6003 osób (w tym 5330 mieszka w Środzie Śląskiej). 

 • Parafia liczy ok. 2430 rodzin. W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, nie odbyła się wizyta duszpasterska.
 • We Mszy św. niedzielnej (dane z niedzieli dominicantes – 26.09.2021 r.) uczestniczyło 980 wiernych – co stanowi 18% zamieszkujących parafię. Do Komunii św. przystąpiło 519 wiernych – co stanowi 53% uczestniczących we Mszy św.
 • Do parafii przynależą dwie wioski: Jastrzębce i Ogrodnica, gdzie znajdują się także kaplice w których odprawiane są Msze św. i nabożeństwa.
 • Na terenie parafii znajduje się dom zakonny Sióstr Salezjanek. W tym roku został po 160 latach zamknięty dom zakonny Sióstr Elżbietanek.

Posługę duszpasterską w parafii w tym roku pełnili następujący kapłani: 

 • Marcin Kozyra – proboszcz i dyrektor domu zakonnego
 • Mikołaj Wyczałek – kierownik Oratorium, ekonom domu zakonnego, opiekun SSW
 • Dariusz Mencel – katecheta i opiekun Służby Liturgicznej oraz wikariusz parafii (do VIII 2021)
 • Paweł Gulka – katecheta i opiekun Służby Liturgicznej (od VIII 2021)
 • Marek Siwek – wikariusz parafii (od VIII 2021)
 • Ludwik Graf – duszpasterz
 • Henryk Maternia – rezydent

Posługa sakramentalna, modlitewna, apostolska i posługa Słowa 

 • W każdą niedzielę w kościele parafialnym sprawowanych jest pięć Mszy św.: godz. 7.00, godz. 9.00, godz. 10.30, godz. 12.00 i godz. 18.00.
 • Msze św. w niedziele są sprawowane również w kaplicach w Jastrzębcach, w Ogrodnicy, w kaplicy Sióstr Salezjanek oraz w kościele pomocniczym Narodzenia NMP przy ul. Legnickiej.
 • W I niedzielę miesiąca jest odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • W dni powszednie Msza św. sprawowana jest rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00 oraz w kaplicy Sióstr Salezjanek.
 • W kościele pomocniczym pw. Narodzenia NMP w każdą niedzielę i święta, Mszę św. sprawują katolicy z obrządku greckokatolickiego.
 • Sakrament pojednania sprawowany jest w dni powszednie oraz w niedziele podczas każdej Mszy św. Z tego sakramentu pokuty w naszym kościele parafialnym regularnie korzysta wielu mieszkańców z okolicznych parafii.
 • W zależności od okresu liturgicznego odprawiane są różne nabożeństwa: różańcowe, wypominki za zmarłych, majowe, czerwcowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale oraz nabożeństwa związane z naszymi uroczystościami.
 • W wielkim Poście odbyły się rekolekcje parafialne, dla dorosłych, dzieci i młodzieży, które poprowadził ks. Maciej Michalak z Lubina.
 • W każdy czwartek o godz. 18.00 jest odmawiana Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
 • W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 17.15 jest odprawianie nabożeństwo: rozważanie tajemnicy różańca z Pisma św., różaniec i Msza św.
 • W każdy 13 dzień miesiąca jest odprawiane nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową wokół kościoła (w miesiącach od maja do października)
 • W pierwszy czwartek i piątek miesiąca w kaplicach filialnych w Jastrzębcach i Ogrodnicy sprawowana jest spowiedź i odprawiana Msza św.
 • W III sobotę miesiąca w kościele parafialnym jest odprawiana msza św. a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwa wstawienniczą
 • Raz w miesiącu jest odprawiana msza św. dla Kobiet w kościele przy ul. Legnickiej
 • Od 2013 roku w kościele parafialnym w każdy czwartek od godz. 17.00 do 18.00 odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • Przez cały rok 2021 odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu w środy od godz. 20.00 do 21.00, na którą z racji Roku św. Józefa szczególnie byli zapraszani mężczyźni.
 • Sakrament chrztu św. był udzielany jest przeważnie w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00. W mijającym roku zostało ochrzczonych 31 dzieci.
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa obecnie dwa lata w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej. W klasie 7 jest 63 kandydatów do bierzmowania w klasie 8 jest ich 49. Z powodu pandemii w tym roku przyjęcie sakramentu bierzmowania zostało przesunięte na 1 klasę szkoły ponadpodstawowej.
 • W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia br. 61 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania.
 • W sobotę 12 czerwca i niedzielę 13 czerwca br. 90 dzieci z klasy III szkoły podstawowej przyjęło Pierwszą Komunię św.
 • Dwa razy w miesiącu w piątek o godz. 19.00 w kościele parafialnym na modlitwie gromadzi się młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.
 • Na terenie naszej parafii znajduje Powiatowy Ponadgimnazjalny Zespół Szkół nr 2, w którym katechizuje ks. Paweł Gulka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz trzy przedszkola, w tym Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek.
 • W każdy I piątek miesiąca odwiedzamy około 36 chorych z posługą sakramentalną. Zdaję sobie sprawę, że nie są to wszyscy chorzy w parafii, dlatego prosimy rodziny i sąsiadów o zgłaszanie do kancelarii parafialnej chorych, którzy potrzebują naszej posługi sakramentalnej.

 

W parafii działają następujące grupy duszpasterskie: 

 • Wspólnota Salezjanów Współpracowników – liczy 50 osób
 • Wspólnota modlitewna „Winnica Pana” – liczy 29 osób.
 • Oratorium z różnymi grupami zainteresowań i formacją: ilość dzieci – 30, ilość młodzieży – 40,  grupy: Cruxozaury – 18+, Crux – młodzież LO, Cruxiki – 6-8 klasy podstawowe, Szkółka Crux 4-6 Szkoły podstawowe,
 • Liturgiczna Służba – liczy aktualnie: ministranci (28 osób),  lektorzy oraz seniorzy (15 osób),
 • Schola dziecięca prowadzona przez s. Jadwigę Cieślicką – liczy 12 osób.
 • Schola „Jubilate Deo” – liczy 15 osób
 • Żywy Różaniec – VII Róż Żeńskich i I Męska i dwie róże przy kaplicach filialnych
 • Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
 • Apostolstwo Dobrej Śmierci
 • Koło Przyjaciół Radia Maryja

W parafii działa Rada Parafialna (20 członków), której członkowie spotykają się raz na kwartał w celu omówienia spraw duszpasterskich i ekonomicznych parafii.

Serdecznie dziękuję opiekunom tych grup i liderom za zaangażowanie, pracę i troskę o wzrost i jakość życia duchowego oraz wszelkiego rodzaju podejmowaną działalność apostolską.

Wydarzenie ewangelizacyjne, formacyjne i kulturalne 

 • 6 stycznia br. był zorganizowany pomimo pandemii mini Orszak Trzech Króli w naszym kościele.
 • W Roku Rodziny została ustawiona w kościele parafialnym Ikona Świętej Rodziny (duża ikona) a w parafii odbywała peregrynacja małej Ikony, którą na cały dzień przyjęło 56 rodzin.
 • W Roku Rodziny ks. Marcin Kozyra zorganizował trzy razy weekendowe rekolekcje w oparciu o adhortację papieża Franciszka „Amoris Leatitia” (uczestniczyło łącznie 87 osób).
 • Na zakończenie roku św. Józefa odbyło się poświęcenie odnowionej Figury św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i akt oddania naszej parafii pod opiekę św. Józefa, a 28 kwietnia br. został odśpiewany Akatyst ku czci św. Józefa.
 • Dla młodzieży z Oratorium, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, dla wspólnoty Salezjanów Współpracowników i wspólnoty „Winnica Pana” przez naszych księży były organizowane wyjazdowe rekolekcje i dni skupienia.
 • Mikołaj Wyczałek razem ze współpracownikami i animatorami prowadził Oratorium (otwarte w tygodniu dla dzieci, z licznymi propozycjami dla dzieci i grupami formacyjnymi), organizował w czasie ferii zimowych i wakacji: półkolonie dla dzieci, wyjazdy formacyjne dla młodzieży, wczasorekolekcje dla rodzin z dziećmi.
 • W listopadzie 2021 r. powstało przy naszej parafii Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Oratorium.
 • Młodzież z Oratorium spotykała się w kościele na adoracji w piątki o godz. 19.00, animowała liturgię mszy św. w środy i czwartki, brała udział w nocach filmowych, FSM-ach, Oratoriadach, a także w dniu skupienia dla młodzieży z Lubina i z Oratorium
 • 12 grudnia br. po 33 dniach przygotowania 31 osób złożyło akt oddania się w niewolę Chrystusowi przez ręce Maryi.
 • W pielgrzymce do Trzebnicy 6 października br. uczestniczyło ok. 70 osób
 • W pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 8 maja br. wzięło udział  30 osób ze wspólnoty Salezjanów Współpracowników i młodzieży z Oratorium
 • Droga Marii Magdaleny – 04.04.2021 – 60 kobiet
 • Nocna Droga Krzyżowa Mężczyzn 26.03.2021 – 40 mężczyzn i chłopców
 • W nowo powstałej sali konferencyjnej odbyły się:

– Spotkanie dla kobiet- 28 uczestników

– Kurs ewangelizacyjny „Dobra Nowina” – 18 uczestników

– Warsztaty Uwielbienia – 16 uczestników

– Konferencja dla małżonków – 38 uczestników

– Warsztaty dla ojców – 13 uczestników 

Dane statystyczne parafii  w 2021 roku: 

 • 32 dzieci zostało ochrzczonych
 • 90 dzieci klas III przystąpiło do Pierwszej Komunii św.
 • 61 osób przyjęło sakrament bierzmowania
 • 13 par zawarło sakramentalny związek małżeński
 • 74 osób Bóg powołał do wieczności.

W mijającym roku 2021 wykonano potrzebne inwestycje w kościołach, domu parafialnym: 

 • Dokonano renowacji Figury św. Józefa w kościele parafialnym (dziękuję Gminie i Miastu Środa Śląska za przekazanie na ten cel 52000 zł.),
 • Wykonano projekt architektoniczny remontu dachu i elewacji kościoła przy ul. Legnickiej,
 • Została umyta posadzka marmurowa w kościele przy ul. Legnickiej,
 • Zakupiono światła do prezbiterium i sprzęt muzyczny dla scholii,
 • W domu parafialnym dokonano remontu: salki duszpasterskiej, salki konferencyjnej wraz z wyposażeniem, salki do spotkań grup, salki muzycznej oraz został uporządkowany teren zielony wokół domu parafialnego

Parafia nie posiada żadnych zadłużeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Stan materialny parafii, dzięki ofiarności Parafian, uważam za bardzo dobry.

Z całego serca dziękuję za składane na rzecz parafii i prowadzonych przez tutejszą wspólnotę zakonną i parafię dzieł ofiary oraz wszelkie ofiary na potrzeby Kościoła, biednych, potrzebujących pomocy i wsparcia, znajdujących się z różnego powodu trudnościach.

W nowym roku 2022 planujemy w parafii:

 

 • renowację Ambony w kościele parafialnym,
 • remont schodów wejściowych do kościoła parafialnego
 • przygotowanie projektu odmalowania wnętrza kościoła parafialnego (nawy boczne)
 • rozpoczęcie prac związanych z wymianą dachu w kościele przy ul. Legnickiej 

Na koniec pragnę serdecznie wszystkim podziękować:

 • Wam, Drodzy Parafianie za to, że modlitwą, cierpieniem i ofiarami budujecie wraz z nami, Duszpasterzami, Parafię w wymiarze duchowym i materialnym, a szanownym Gościom, że nam w tym pomagacie i czujecie się związani z naszą parafią i salezjanami,
 • Dziękuję wszystkim Kapłanom – moim Współbraciom – za salezjańską i duszpasterską posługę pośród dzieci, młodzieży i dorosłych, za posługę sakramentalną, przepowiadanie Słowa Bożego, prowadzenie Oratorium i katechizację, opiekę i formację różnych grup, budowanie wspólnoty zakonnej;
 • Dziękuję wspólnocie Sióstr Salezjanek za świadectwo życia konsekrowanego, modlitwę w intencji naszej parafii, współpracę na polu duszpasterskim i wychowawczym oraz wspólną z nami modlitwę;
 • Dziękuję Radzie Parafialnej, wszystkim grupom modlitewnym i formacyjnym, młodzieży z Oratorium, Liturgicznej Służbie, scholii „Jubilate Deo” prowadzonej przez p. Martę Wilczyńską, scholii dziecięcej prowadzonej przez s. Jadwigę Cieślicką, p. organiście Marcinowi Malinowskiemu za zaangażowanie dla dobra naszej parafii i sprawowanej liturgii w kościele,
 • Dziękuję wszystkim zaangażowanym w codzienną troskę o kościół, szczególnie p. Danucie Siwczyk, p. Ryszardowi Dziedzickiemu, p. Bogusławowi Hamkało. Dziękuję Paniom dbającym o nasz kościół i teren wokół niego, osobom opiekującym się kaplicami w Ogrodnicy, Jastrzębcach i kościołem przy ul. Legnickiej, dziękuję za ich oddanie, zaangażowanie oraz ofiarną i pełną poświęcenia pracę.

Na koniec, jeśli kogoś z Was – Drodzy Parafianie, Goście – z ludzkiej ułomności, ja czy też moi Współbracia zawiedliśmy, uraziliśmy, to ze szczerego serca przepraszam. Wszystkich zapraszam do owocnej współpracy dla dobra naszej parafii i całego Kościoła.

Drodzy Parafianie i Goście!

Wkraczamy w Nowy Rok 2022. Niech błogosławieństwo Boże i Chrystusowy pokój towarzyszą Wam i Waszym rodzinom przez wszystkie dni nowego roku kalendarzowego.

Maryja Wspomożycielka Wiernych, niech Was otoczy płaszczem swej macierzyńskiej opieki oraz wyprasza u Boga potrzebne łaski i dary.

Budujmy dalej wspólnie w naszej parafii wspólnotę żywego Kościoła dzięki naszemu zaangażowaniu apostolskiemu, świadectwie życia chrześcijańskiego, modlitwom i codziennej wierności Chrystusowi.