1 stycznia 2022

Sprawozdanie ks. Proboszcza za rok 2022

SPRAWOZDANIE KS. MARCINA KOZYRY SDB – PROBOSZCZA PARAFII – NA ZAKOŃCZENIE 2022 ROKU

 Drodzy Siostry i Bracia

Przeżywamy dzisiaj ostatni dzień 2022 roku. Żegnamy Stary Rok, a za kilka godzin będziemy witać Nowy Rok 2023.  Wszystkie wydarzenia kończącego się roku zawierzamy Bożemu Miłosierdziu,
z pełną ufności wiarą w Bożą Opatrzność. Przychodzimy dzisiaj zakończyć rok 2022 w Kościele, bo wiemy, że wszystko jest w rękach Boga.

Wspólnota parafialna liczy ok. 6019 osób (w tym 5347 mieszka w Środzie Śląskiej).

 • Parafia liczy ok. 2450 rodzin. W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, odbyła się wizyta duszpasterska na indywidualne zaproszenie rodziny. Ok. 10 % wszystkich rodzin z parafii przyjęło kapłana do swojego domu czy mieszkania. Część rodzin przyszła na tzw. Msze św. kolędowe do kościoła parafialnego.
 • We Mszy św. niedzielnej (dane z niedzieli dominicantes – 09.10.2022 r.) uczestniczyło 1242 wiernych – co stanowi 20% zamieszkujących parafię. Do Komunii św. przystąpiło 642 wiernych – co stanowi 52% uczestniczących we Mszy św.
 • Do parafii przynależą dwie wioski: Jastrzębce i Ogrodnica, gdzie znajdują się także kaplice w których odprawiane są Msze św. i nabożeństwa.
 • Na terenie parafii znajduje się dom zakonny Sióstr Salezjanek.

Posługę duszpasterską w parafii w tym roku pełnili następujący kapłani: 

 • Marcin Kozyra – proboszcz i dyrektor domu zakonnego
 • Mikołaj Wyczałek – kierownik Oratorium, ekonom domu zakonnego, opiekun SSW (do VIII 2022)
 • Paweł Figura – kierownik Oratorium, ekonom domu zakonnego, opiekun SSW (od VIII 2022)
 • Paweł Gulka – katecheta i opiekun Służby Liturgicznej
 • Marek Siwek – wikariusz parafii
 • Ludwik Graf – duszpasterz

6 czerwca 2022 r. o godz. 15.00, w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, w naszym domu zakonnym w Środzie Śląskiej odszedł do wieczności Ks. Henryk Maternia SDB w 85 roku życia, 64 roku ślubów zakonnych i 56 roku kapłaństwa.

Posługa sakramentalna, modlitewna, apostolska i posługa Słowa 

 • W każdą niedzielę w kościele parafialnym sprawowanych jest pięć Mszy św.: godz. 7.00, godz. 9.00, godz. 10.30, godz. 12.00 i godz. 18.00.
 • Msze św. w niedziele są sprawowane również w kościele pomocniczym pw. Narodzenia NMP przy ul. Legnickiej, w kaplicach w Jastrzębcach i Ogrodnicy oraz w kaplicy zakonnej Sióstr Salezjanek.
 • W dni powszednie Msza św. sprawowana jest rano o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00 oraz w kaplicy Sióstr Salezjanek.
 • W kościele pomocniczym pw. Narodzenia NMP w każdą niedzielę i święta, Mszę św. sprawują katolicy z obrządku greckokatolickiego.
 • W I niedzielę miesiąca jest odmawiana koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu w godz. 15.00-16.00.
 • W zależności od okresu liturgicznego odprawiane są różne nabożeństwa: różańcowe, wypominki za zmarłych, majowe, czerwcowe, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale oraz nabożeństwa związane z naszymi uroczystościami.
 • Sakrament pojednania sprawowany jest w dni powszednie oraz w niedziele podczas każdej Mszy św. Z tego sakramentu pokuty w naszym kościele parafialnym regularnie korzysta wielu mieszkańców z okolicznych parafii.
 • W każdy czwartek o godz. 18.00 jest odmawiana Nowenna do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
 • W każdą pierwszą sobotę miesiąca od godz. 17.15 jest odprawiane nabożeństwo: rozważanie tajemnicy różańca z Pisma św., różaniec i Msza św.
 • W każdy 13 dzień miesiąca jest odprawiane Nabożeństwo Fatimskie z procesją różańcową wokół kościoła (w miesiącach od maja do października)
 • W pierwszy czwartek i piątek miesiąca w kaplicach filialnych w Jastrzębcach i Ogrodnicy sprawowana jest spowiedź i odprawiana Msza św.
 • W III sobotę miesiąca w kościele parafialnym jest odprawiana msza św. a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwa wstawienniczą.
 • Raz w miesiącu jest odprawiana msza św. dla kobiet w kościele przy ul. Legnickiej, a także raz na dwa miesiące adoracja dla kobiet.
 • W kościele parafialnym w każdą środę od godz. 20.00 do 21.00 i w każdy czwartek od godz. 17.00 do 18.00 odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • Sakrament chrztu św. był udzielany jest przeważnie w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00. W mijającym roku zostało ochrzczonych 39 dzieci.
 • 15 czerwca br. 51 młodych ludzi przyjęło sakrament bierzmowania.
 • W niedzielę 15 maja na mszach św. o godz. 10.00 i 12.00 78 dzieci z klasy III szkoły podstawowej przyjęło Pierwszą Komunię św.
 • Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa obecnie dwa lata w 7 i 8 klasie szkoły podstawowej. W klasie 7 jest 29 kandydatów do bierzmowania, a w klasie 8 jest ich 45.
 • Dwa razy w miesiącu w piątek o godz. 19.00 w kościele parafialnym na modlitwie gromadzi się młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.
 • Na terenie naszej parafii znajduje Powiatowy Ponadgimnazjalny Zespół Szkół nr 2, w którym katechizuje ks. Paweł Gulka, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz trzy przedszkola, w tym Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek.
 • W każdy I piątek miesiąca odwiedzamy około 32 chorych z posługą sakramentalną. Zdaję sobie sprawę, że nie są to wszyscy chorzy w parafii, dlatego prosimy rodziny i sąsiadów o zgłaszanie do kancelarii parafialnej chorych, którzy potrzebują naszej posługi sakramentalnej.

W parafii działają następujące grupy duszpasterskie: 

 • Rada Parafialna (21 członków), której członkowie spotykają się raz na kwartał w celu omówienia spraw duszpasterskich i ekonomicznych parafii.
 • Wspólnota Salezjanów Współpracowników – liczy 52 osób
 • Wspólnota modlitewna „Winnica Pana” – liczy 44 osób.
 • Oratorium z różnymi grupami zainteresowań i formacją: dzieci – 30 osób i młodzieży – 55 osób. Grupy: Cruxozaury – 18+, Crux – młodzież LO, Cruxiki – 6-8 klasy podstawowe, Szkółka Crux 4-6 Szkoły podstawowe,
 • Liturgiczna Służba – liczy aktualnie: ministranci (36 osób),  lektorzy oraz seniorzy (15 osób),
 • Schola dziecięca „Canti Cuori” prowadzona przez s. Jadwigę Cieślicką – liczy 22 osób.
 • Schola „Jubilate Deo” prowadzona przez p. Martę Wilczyńską – liczy 17 osób
 • Żywy Różaniec – VII Róż Żeńskich i I Męska w kościele parafialnym i dwie róże przy kaplicach filialnych
 • Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa – 12 osób
 • Apostolstwo Dobrej Śmierci – 10 osób
 • Koło Przyjaciół Radia Maryja – 12 osób

Serdecznie dziękuję opiekunom tych grup i liderom za zaangażowanie, pracę i troskę o wzrost i jakość życia duchowego oraz wszelkiego rodzaju podejmowaną działalność apostolską.

Wydarzenie ewangelizacyjne, formacyjne i kulturalne 

 • W dn. 10-13 marca odbyły się wielkopostne rekolekcje parafialne, dla dorosłych, dzieci i młodzieży, które poprowadził ks. Krzysztof Kralka SAC z Lublina.
 • W dn. 17-19 grudnia br. odbyły się adwentowe rekolekcje parafialne dla dorosłych i młodzieży, które poprowadził ks. Paweł Figura.
 • 6 stycznia br. był zorganizowany ulicami naszego i w kościele parafialnym VI Orszak Trzech Króli.
 • Mikołaj Wyczałek, a od IX 2022 ks. Paweł Figura razem z animatorami prowadził Oratorium (otwarte w tygodniu dla dzieci, z licznymi propozycjami dla dzieci i grupami formacyjnymi). Ks. Mikołaj Wyczałek i ks. Paweł Gulka organizowali w czasie ferii zimowych i wakacji: półkolonie dla dzieci, wyjazdy formacyjne dla młodzieży, wczasorekolekcje dla rodzin z dziećmi.
 • Młodzież z Oratorium spotykała się w kościele na adoracji w piątki o godz. 19.00, animowała liturgię mszy św. w środy i czwartki, brała udział w nocach filmowych, FSM-ach, Oratoriadach, w sierpniowym spotkaniu młodzieży z Inspektorii Wrocławskiej.
 • Ministranci i lektorzy brali udział w rozgrywkach sportowych mini-PiM oraz w PiM-ie w Twardogórze, gdzie zajęli 1 miejsce.
 • Marcin Kozyra zorganizował weekendowe rekolekcje

– dla wspólnoty Winnica Pana w dn. 18-20 lutego br. w Janicach: 28 uczestników

– dla parafian w Krzydlinie w dn. 1-3 kwietnia br., które prowadził p. Jacek Pulikowski:  40 uczestników

– dla wspólnoty Winnica Pana w dn. 1-3 lipca br. w Janicach: 30 uczestników

– dla kobiet w dn. 26-28 sierpnia br. w Janicach: 31 uczestniczek

– dla wspólnoty Winnica Pana w dn. 18-20 listopada br. w Janicach: 20 uczestników

 • W listopadzie 2022 r. powstała przy naszej parafii Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, która rozpocznie działalność w roku 2023. Dyrektorem poradni został mianowany ks. Marcin Kozyra.
 • 8 grudnia br. po 33 dniach przygotowania 24 osoby złożyły akt oddania się w niewolę Chrystusowi przez ręce Maryi.
 • W pielgrzymce do Trzebnicy 15 października br. uczestniczyło ok. 70 osób
 • W Drodze Marii Magdaleny w dn. 17 kwietnia br. wzięło udział 55 kobiet
 • W Nocnej Drodze Krzyżowej Mężczyzn w dn. 8-9 kwietnia br. wzięło udział 50 uczestników
 • W sali konferencyjnej w domu parafialnym odbyły się:

– Konferencja dla kobiet w dn. 5 marca br.: 35 uczestników

– Kurs ewangelizacyjny Nowe Życie w dn. 8-10 kwietnia br.: 50 uczestników

– Kurs ewangelizacyjny Maria Magdalena w dn. 7-9 października br.: 45 uczestników

– Warsztaty Uwielbienia w dn. 4-6 listopada br.: 35 uczestników

– Warsztaty „Szukaj pracy z Bogiem” w dn. 3 grudnia br.: 18 uczestników

 Dane statystyczne parafii  w 2022 roku: 

 • 39 dzieci zostało ochrzczonych
 • 78 dzieci klas III przystąpiło do Pierwszej Komunii św.
 • 51 osób przyjęło sakrament bierzmowania
 • 16 par zawarło sakramentalny związek małżeński
 • 61 osób Bóg powołał do wieczności.

W mijającym roku 2022 wykonano potrzebne inwestycje w kościołach, domu parafialnym: 

 • Dokonano renowacji Ambony w kościele parafialnym (I etap). Otrzymaliśmy dotację na ten cel z Gminy Środa Śląska w kwocie 70000 zł.,
 • Zostały wyremontowane schody do głównego wejścia kościoła parafialnego,
 • W domu parafialnym dokonano: remont w kaplicy zakonnej (służącej także dla młodzieży z Oratorium i grup parafialnych), wymiana okien i parapetów w salkach i na korytarzach, wymiana szafki elektrycznej, malowanie salki ministranckiej wraz z nową wykładziną i meblami.
 • Parafia nie posiada żadnych zadłużeń i zobowiązań wobec osób trzecich. Stan materialny parafii, dzięki ofiarności Parafian, uważam za bardzo dobry.

Z całego serca dziękuję za składane na rzecz parafii i prowadzonych przez tutejszą wspólnotę zakonną i parafię dzieł ofiary oraz wszelkie ofiary na potrzeby Kościoła, biednych, potrzebujących pomocy i wsparcia, znajdujących się z różnego powodu trudnościach.

W nowym roku 2023 planujemy w parafii:

 • renowację Ambony w kościele parafialnym (II etap – zakończenie prac),
 • przygotowanie projektu odmalowania wnętrza kościoła parafialnego (nawy boczne)
 • rozpoczęcie prac związanych z wymianą dachu w kościele przy ul. Legnickiej (jeśli otrzymamy dotację z Ministerstwa Kultury i dziedzictw Narodowego). 

Na koniec pragnę serdecznie wszystkim podziękować:

 • Wam, Drodzy Parafianie za to, że modlitwą, cierpieniem i ofiarami budujecie wraz z nami, Duszpasterzami, Parafię w wymiarze duchowym i materialnym, a szanownym Gościom, że nam w tym pomagacie i czujecie się związani z naszą parafią i salezjanami,
 • Dziękuję wszystkim Kapłanom – moim Współbraciom – za salezjańską i duszpasterską posługę pośród dzieci, młodzieży i dorosłych, za posługę sakramentalną, przepowiadanie Słowa Bożego, prowadzenie Oratorium i katechizację, opiekę i formację różnych grup, budowanie wspólnoty zakonnej;
 • Dziękuję wspólnocie Sióstr Salezjanek za świadectwo życia konsekrowanego, modlitwę w intencji naszej parafii, współpracę na polu duszpasterskim i wychowawczym oraz wspólną z nami modlitwę;
 • Dziękuję Radzie Parafialnej, wszystkim grupom modlitewnym i formacyjnym, zwłaszcza Salezjanom Współpracowników i Winnicy Pana, młodzieży z Oratorium, Liturgicznej Służbie, scholii „Jubilate Deo”, scholii dziecięcej „Canta Cuori”, p. organiście Marcinowi Malinowskiemu za zaangażowanie dla dobra naszej parafii i sprawowanej liturgii w kościele,
 • Dziękuję wszystkim zaangażowanym w codzienną troskę o kościół, szczególnie p. Danucie Siwczyk, p. Ryszardowi Dziedzickiemu, p. Bogusławowi Hamkało. Dziękuję Paniom dbającym o nasz kościół i teren wokół niego, osobom opiekującym się kaplicami w Ogrodnicy, Jastrzębcach i kościołem przy ul. Legnickiej, dziękuję za ich oddanie, zaangażowanie oraz ofiarną i pełną poświęcenia pracę.

Na koniec, jeśli kogoś z Was – Drodzy Parafianie, Goście – z ludzkiej ułomności, ja czy też moi Współbracia zawiedliśmy, uraziliśmy, to ze szczerego serca przepraszam. Wszystkich zapraszam do owocnej współpracy dla dobra naszej parafii i całego Kościoła.

Drodzy Parafianie i Goście!

Wkraczamy w Nowy Rok 2023. Niech błogosławieństwo Boże i Chrystusowy pokój towarzyszą Wam i Waszym rodzinom przez wszystkie dni nowego roku kalendarzowego.
Maryja Wspomożycielka Wiernych, niech Was otoczy płaszczem swej macierzyńskiej opieki oraz wyprasza u Boga potrzebne łaski i dary.
Budujmy dalej wspólnie w naszej parafii wspólnotę żywego Kościoła dzięki naszemu zaangażowaniu apostolskiemu, świadectwie życia chrześcijańskiego, modlitwom i codziennej wierności Chrystusowi.

ks.Marcin Kozyra SDB
proboszcz