8 września 2023

Seminarium Odnowy Wiary – 25 września 2023 r., godz. 18.45

Nasza parafia organizuje SEMINARIUM ODNOWY WIARY, którego głównym fundamentem jest 8 cotygodniowych spotkań. Po co Seminarium?

Seminarium może pomóc Ci w dojrzałym, zdecydowanym i osobistym zwróceniu się ku Jezusowi Chrystusowi, oraz przyjęciu osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Pan Jezus chce napełnić Cię swoją łaską i odnowić Twoje życie. On zna dobrze Twoją sytuację życiową, pragnienia, plany, radości, a także Twoją słabość, grzech, zniewolenie. On wie, jak zaspokoić najgłębsze pragnienia Twojego serca. Chce przyjść z łaską przebaczenia, uzdrowienia, uwolnienia. Pragnie zrodzić Cię na nowo w mocy Swojego Ducha. Duch Święty chce przemienić Twoje serce i doprowadzić Cię do pełni życia, do pełnego otworzenia się na Swoje dary, abyś stał się prawdziwym świadkiem Jezusa.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 września br. o godz. 18.45 w domu parafialnym