23 stycznia 2023

Rekolekcje z O. Antonello z Brazylii: 21-22 stycznia 2023 r.

W dn. 21-22 stycznia w Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śląskiej odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne organizowane przez naszą parafię. Poprowadził je O. Antonello Cadeddu z Brazylii. Wzięło w nich udział ponad 200 osób, pragnących odnowienia więzi z Jezusem i z doświadczenia mocy Ducha Świętego. Duch Święty udzielał się obficie! Dziękujemy Bogu za ten czas i wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tych rekolekcji!