12 kwietnia 2024

Poświęcenie ołtarza z obrazem Jezusa Miłosiernego: 7 kwietnia br.

W dniu 7 kwietnia br., w niedzielę Bożego Miłosierdzia, ks. Proboszcz przed Mszą św. o godz. 12.00 poświęcił w kościele parafialnym ołtarz z obrazem Jezusa Miłosiernego. Ks. Proboszcz w homilii ukazał teologiczny sens obrazu, ukazującego Chrystusa wchodzącego przez zamknięte drzwi do Wieczernika, ukazującego się zalęknionym Apostołom i ustanawiającego sakrament pokuty.

Obraz Jezusa Miłosiernego należy do najbardziej znanych wizerunków Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Współautorem obrazu jest sam Pan Jezus, który w takiej postaci ukazał się Siostrze Faustynie w 1931 roku i według tej wizji polecił namalować swój obraz: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz 47). Pan Jezus powiedział także do Siostry Faustyny: „Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła Miłosierdzia; tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu ufam Tobie” (Dz 327). „Przez ten obraz udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusz do niego” (Dz 570).

Pod koniec Mszy św. ks. Proboszcz podziękował za namalowanie obrazu artystce malarce p. Teresie Buczyńskiej, która swoje dzieciństwo spędziła w Środzie Śląskiej. Namalowanie tego obrazu było dla p. Teresy wyzwaniem malarskim, fizycznym, ale przede wszystkim duchowym. Ks. Proboszcz podziękował także stolarzowi p. Marcinowi Urbańskiemu, który wykonał z drewna ołtarz i ramę obrazu, oraz artyście malarzowi p. Arturowi Lobusowi, który zajął się pomalowaniem i ozłoceniem ołtarzu i ramy obrazu. Podczas krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu ks. Proboszcz odmówił akt zawierzenia parafii Bożemu Miłosierdziu.