6 listopada 2023

Poświęcenie odnowionej ambony: 12 listopada 2023 r. godz. 12.00