31 stycznia 2022

Poradnia Rodzinna

W dn. 3 listopada 2022 r. dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Kupnego została przy naszej parafii utworzona Specjalistyczna Poradnia Rodzinna. Poradnia jest współfinansowana ze środków Gminy Środa Śląska. Porady w Poradni są bezpłatne.

W Poradni jest udzielana pomoc rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej przez porady indywidualne specjalistów oraz przez profilaktyczno-edukacyjne warsztaty. Pomieszczenie przeznaczone do spotkań ze specjalistami (psycholog, psychoterapeuta, pedagog, doradca życia rodzinnego) znajduje się w domu parafialnym (ul. Kolejowa 2) przy kancelarii parafialnej. Od września br. w pomieszczeniu Centrum NGO będą udzielane będzie można się spotkać z mediatorem, prawnikiem i terapeutą uzależnień, a także będzie warsztat o wzmacnianiu poczucia wartości.

Oprócz konsultacji ze specjalistami planowane są w roku 2023 liczne warsztaty.
Rejestracja odbywa się tylko telefonicznie lub SMS: 691851473
Mail do Poradni: poradnia.srodaslaska@gmail.com