23 listopada 2022

Pierwszy etap renowacji ambony ukończony!

W dniu 22 listopada br. zakończył się pierwszy etap renowacji ambony w kościele parafialnym. Dziękujemy Parafianom za składanie ofiar pieniężnych na ten cel, a zwłaszcza władzom Gminy i Miasta Środa Śląska za przekazaną dotację na ten cel w wysokości 70.000 zł. W przyszłym roku planujemy zakończenie prac, jeśli zostaną przyznane dotacje.

burst