25 stycznia 2024

Oferta Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w 2024 r.

Zapraszamy w 2024 roku do korzystania z oferty Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. Porady w Poradni są bezpłatne.
Poradnia jest współfinansowana w 2024 ze środków Gminy Środa Śląska:
a) Zadanie pn. „Profilaktyka – narkomania” jest współfinansowane ze środków Gminy Środa Śląska w           wysokości 24.850 złotych, co stanowi 85,95% wartości całego zadania.
b) Zadanie pn. „Profilaktyka – alkoholizm” jest współfinansowane ze środków Gminy Środa Śląska w            wysokości 24.910 złotych, co stanowi 84,98% wartości całego zadania.
Rejestracja odbywa się telefonicznie lub SMS: 691851473
Mail do Poradni: poradnia.srodaslaska@gmail.com