13 listopada 2023

Msza św. i adoracja z modlitwą o uzdrowienie: 25 listopada 2023 r.