22 kwietnia 2023

Oferta Specjalistycznej Poradni Rodzinnej działającej przy naszej parafii

Zapraszamy do korzystania z oferty Specjalistycznej Poradni Rodzinnej działającej przy naszej parafii. Porady u specjalistów: psycholog, psychoterapeuta, pedagog, mediator, terapeuta uzależnień, prawnik i doradca życia rodzinnego, są bezpłatne. Poradnia realizuje w roku dwa zadania w publiczne dotyczące profilaktyki ze środków Gminy Środa Śląska: pierwsze w wysokości 21.000 złotych, co stanowi 69,53% wartości całego zadania oraz drugie w wysokości 16.840 złotych, co stanowi 73,09% wartości całego zadania (część tego zadania będzie realizowana w pomieszczeniach Centrum NGO w Środzie Śląskiej). Dziękujemy Gminie za wsparcie finansowe.