Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci (ADŚ) to wspólnota modlitewna, która przypomina nam o konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Historia ADŚ jest ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej. Ma on swe źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: „A Twoją duszę przeniknie miecz boleści.”

Wstępujący do ADŚ poprzez modlitwę i ofiarę, pragną wyjednać dla wiernych katolików wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i grzeszników łaskę nawrócenia, zaś dla wszystkich dobrą i świętą śmierć. Grupa ADŚ przy naszej parafii liczy obecnie ponad 15 członków i spotyka się w ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.30 w kościele parafialnym.