Jubileusz 200-lecia urodzin ks. Bosko

Drodzy Parafianie!

Powojenne dzieje parafii św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej nierozerwalnie związane są z posługą kapłanów ze Zgromadzenia Salezjańskiego. Ostatnie lata mają szczególne znaczenie dla Salezjanów. Obchodziliśmy niedawno 150 rocznicę założenia Towarzystwa Salezjańskiego, obecnie przeżywamy Jubileusz 200 – lecia urodzin św. Jana Bosko.

Bardzo ważnym wydarzeniem przygotowującym nas do tego Jubileuszu była peregrynacja relikwii św. Jana Bosko. W niedzielę 30 czerwca 2013 nasza parafia gościła doczesne szczątki wielkiego wychowawcy dzieci i młodzieży. Jeszcze raz pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego wielkiego wydarzenia. Dzięki obecności relikwii św. Jana Bosko – całą naszą Wspólnotą Parafialną i Salezjańską – mogliśmy doświadczyć wielu łask Bożych. Jednocześnie dla wielu z nas była to inspiracja do dalszej, wytężonej pracy dla dobra młodego pokolenia.

 

W dniu 16 sierpnia 2014 roku dla Rodziny Salezjańskiej w całym świecie rozpoczął się rok Jubileuszu 200 – lecia urodzin św. Jana Bosko, który zakończy się 16 sierpnia 2015 roku. Jako parafia salezjańska staramy się, aby czynnie włączyć się w obchody tego Jubileuszu.

31 stycznia 2015 roku w naszej parafii będziemy uroczyście obchodzić liturgiczną uroczystość św. Jana Bosko. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 18.00. Specjalnymi gości będą Salezjanie, którzy pracowali niegdyś w naszej parafii i w ubiegłym roku obchodzili Jubileusz 50 – lecia kapłaństwa: ks. Kazimierz Szczerba, ks. Władysław Kozera i ks. Marian Stachura.

Główne obchody Jubileuszu 200 – lecia w naszej parafii zaplanowane są na niedzielę 21 czerwca 2015 roku. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 12.00. Po Mszy św. odbędzie się parafialny „piknik ze św. Janem Bosko”. Dokładne informacje i szczegółowy program zostanie podany w późniejszym terminie.

Jako Parafia i Wspólnota Salezjańska włączymy się także w Inspektorialne obchody Jubileuszu, które odbędą się w sobotę 16 maja br. w parafii św. Jana Bosko w Lubinie. Centralne uroczystości odbędą się w Warszawie w dniu 20 czerwca 2015 roku.

W związku z Jubileuszem, w dniu 8 sierpnia 2014 roku Penitencjaria Apostolska, ze szczególnego upoważnienia Ojca Świętego Franciszka ustanowiła, że „członkowie Rodziny Salezjańskiej oraz wszyscy wierni chrześcijanie kierujący się duchem pokuty i pobudzeni miłością mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny: w dniach 31 stycznia 2015 r.  w uroczystość św. Jana Bosko, oraz 16 sierpnia 2015 r. – w sam dzień 200 rocznicy Jego urodzin”.

W pierwszą niedzielę Adwentu – 30 listopada 2014 roku – Ojciec Święty Franciszek uroczyście zainaugurował w Kościele – Rok Życia Konsekrowanego. Okazją do tego była 50 rocznica ogłoszenia na Soborze Watykańskim II Dekretu poświęconego odnowie życia zakonnego „Perfectae Caritatis”. Jest to dla nas ważne wydarzenie, gdyż wspólnoty zakonne są aktywnie obecne w funkcjonowaniu naszej parafii i naszego miasta: Księża Salezjanie, Córki Maryi Wspomożycielki Wiernych (siostry Salezjanki – od wielu lat prowadzące przedszkole) i siostry Elżbietanki (posługujące chorym w szpitalu). Warto wiedzieć, że obecnie w Archidiecezji Wrocławskiej posługuje 31 Zgromadzeń żeńskich obecnych w 71 domach zakonnych, w tym  28 Zgromadzeń czynnych i 3 Zakony klauzurowe oraz 4 dziewice konsekrowane i jedna wdowa. W całości to 832 siostry zakonne. Na terenie Archidiecezji są także obecne Świeckie Instytuty Życia Konsekrowanego. Jeśli chodzi o Zgromadzenia Męskie jest ich 18 w 43 wspólnotach zakonnych w liczbie 348 osób. Niech Rok Życia Konsekrowanego będzie dla nas wszystkich czasem dziękczynienia i głębokiej refleksji nad obecnością osób konsekrowanych w Kościele i w świecie współczesnym.

 


 

Drodzy Parafianie!

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie dzieci i młodzieży. W Roku Jubileuszu św. Jana Bosko chcemy prosić Was o dar wspólnej modlitwy w intencji ludzi młodych. Niech ta modlitwa, którą odmawia Rodzina Salezjańska na całym świecie, stanie się również modlitwą naszej wspólnoty parafialnej, naszych rodzin i nas osobiście. Polecajmy przez wstawiennictwo św. Jana Bosko dzieci i młodzież z naszej parafii:

 

Ojcze i Nauczycielu młodzieży,
Święty Janie Bosko,
uległy darom Ducha i otwarty na rzeczywistość twojego czasu
byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,
znakiem miłości i Bożym ulubieńcem.

Bądź naszym przewodnikiem na drodze przyjaźni z Panem Jezusem
tak, abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii
sens naszego życia
i źródło prawdziwego szczęścia.

Dopomóż nam odpowiedzieć godziwie i całym sobą na powołanie,
którym obdarzył nas Bóg,
abyśmy w codziennym życiu
byli budowniczymi jedności,
i współpracowali z entuzjazmem,
w jedności z całym Kościołem,
wznosząc cywilizację miłości.

Wyjednaj nam łaskę wytrwałości,
aby godnie przeżywać życie chrześcijańskie
według ducha błogosławieństw;
i spraw, abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
mogli kiedyś znaleźć się z tobą
w wielkiej niebiańskiej rodzinie.